benimle kutlamaz mısın

LUCILLE CLIFTON
(ÇEV: İREM AZ)

benimle kutlamaz mısın
kendime yonttuğum
bu bir tür yaşamı. modelim yoktu
babil’de doğmuş
hem beyaz değil hem kadın
olunacak ne gördüm kendimden başka?
ben uydurdum
burada, bu köprünün üstünde
parlayan yıldızla balçık arasında,
elim sımsıkı tutarken
diğer elimi; gel kutla
benimle her gün
bir şeylerin beni öldürmek isteyişini
ve yenilişini.

won’t you celebrate with me

won’t you celebrate with me
what i have shaped into
a kind of life? i had no model.
born in babylon
both nonwhite and woman
what did i see to be except myself?
i made it up
here on this bridge between
starshine and clay,
my one hand holding tight
my other hand; come celebrate
with me that everyday
something has tried to kill me
and has failed.