ütopya boş hayaller hafızası

ANNA GURTON- WACHTER
ÇEV: FULDEN ARISAN

Çeviriyi hatırlıyor musun? Salağa yatıyorum.

Peki ormanları ve sülükleri ve tavşanları ve içeriden düşünmenin hissini hatırlıyor musun? Çağlayana öncelik veriyorsam, bu eylemlerimi yeniden değerlendirmek, bir beyanda bulunmak ve böylelikle başkalarının çoğalan varlığında toplanan kolektif bilincin öyküsünü anlatmak istememdendir. Kusura bakma, şimdi gitmem gerek. Buradan itibaren yazmayı ağaç ev üstlenecek. Daimi ev üstlenecek yazmayı. Bir ev meydana gelecek ve içinde yazan ya da konuşan herkesi ele geçirecek ve onlara hâkim olacak.

Tükeniş Evi.

Tutulmuş Varışın Evi.

Mürekkep Lekeli Porno Pasaklısının Evi.

Hafıza Evi, Sekteye Uğrama Evini yeniden icat ediyor.

Yorumlama? Bütün bu şeyleri daha önce nasıl hallediyordun? Geri döndürülemez olanın durgunluğunda zor zamanlar-

Birikerek artan mevki tutarsızlığı sadece şahsi hırs iyileştirir kaybolmayanı

Ne olduğunu bilmemem gerekiyordu

Tüm dünyada kaçakçılık algısının nasıl olduğuyla ilgilendiğimden

Nerede olduğumu biliyorum.

Söyleyemem. Düşüncemi bitiremiyorum. Henüz ne sıklıkla kadın olduğumu itiraf etmedim bile. Meyve sineği aslan sülüğü tavşan odasına yaklaşıyorum. Bilmeye girmek nasıl oluyor? Estetiğin ve öfkenin doğuşu, bunlar nasıl oluyor? Ve de çözümlen-memek.

Utopia Pipe Dream Memory

Remember translation? I am playing dumb.

Remember forests and leeches and rabbits and the feeling of thinking from within? If I prioritize the cascade, it is because I want to revalue my agency, make a declaration and so speak the story of a collective mind thrown together in the flourishing presence of others. Excuse me now, I have to go. The tree house will take over writing from here. The regular house will take over writing. Some house will exist and it will take over and dominate all who write or speak within it.

The House of Exhaustion.

The House of Eclipsed Reaching.

The House of Inkblot Pornography Scruff.

The House of Memory reinvents The House of Interruption.

Interpretation? How did you handle any of these things before? Hard times in a standstill of the irretrievable—

Cumulative locus incoherence only a self ambition recruits unlost

I needed to not know what was happening

Being interested in the whole world smuggle perception is

(burada bitiyor diğer sayfada devam ediyor)

I know where I am.

I can’t say it. I can’t finish the thought. I haven’t even admitted yet how often I am a woman. I approach the fruit fly lion leech rabbit room. How does it work, to enter knowing? How does it work, the birth of aesthetics and rage? And so to un-resolve.