tehlikeli alan

JOHANNA DRUCKER
(ÇEV: ANİTA SEZGENER, SELCAN PEKSAN, SEVİNÇ ÇALHANOĞLU)

Tarih:

Dişil diller: onların içinden konuşarak: biçimlendiririz, nehrin kıyısını, su

metaforu yok, özellikle, zihni solunuma bırak

 

Bu gün, hep olduğu gibi çelişkili, imalarla, 

mesela kaçan hava, söylenen ve yolda: bir yere doğru

 

Kırışmış zaman yüzünü çeviriyor, şehrin içlerine ve

rüzgar, bekliyor, ne aşkın bir bedenden ayrılma sahnesi ne de

gökten yağan figürler, sadece ekmek

Kızartıyoruz, kurusu kalıyor, kaybı işaret eden başka bir ifade: kadınlar

ve dil, karşı çıktığımız tarih, kayda değer bulmadığı için 

vuku bulan ilişkileri

 

Soyutlama:

Gevşek hava, marjinal piyasalar, düz yazıya geçiş zamanı,

raydan çıktı, yıpranmış çerçeveden sıvıştı: sahanlık ve

sabah her zamanki gibi ağarıyordu

 

Kırılmıştı, tam manasıyla, sanki tohumlar 

belirgin işaretler, çekirdekler, toprağa sabit malzemeler, yanıp 

sönen ampuller gibi gözler önüne serilmişti, korunmuş, zorlanmıştı

 

Tam manasıyla olmayan: bilgi parçaları, konuşulmuş, çizgi roman

imlâ düzenlemeleri, kötü yönetilmiş zeminin etrafında

bir ses oluşur

 

Bana göre ve vekilleriyle odaya kapatılmışken, görevlerin belirlenmesi 

öncelik kazandı ve ayrıca — teslimat genç öğleden sonrayı 

şikayetlerle kesintiye uğratmıştı, koku çok güçlüydü

 

Hafıza:

Son tur. bir dokunuş. Öncelik kazanıyor. nehre ve

yakın takibe nazaran. teferruatı ayırarak. dolap 

boşluğuna

 

Zihnin. ki bilgi vermeksizin. bugün. dil, başın üst kısmına

yapışıyor. ve tıklayarak kapat: hiçbir haber

 

Konum:

Zekanın inceden dönüşümü. aktarılıyor. otobüs hattına

akıl yolunun. artık oto-dürtü değil. bu yeni alanda. 

toplumsal korkunun çatlaklarına sarılan. bozulmamış. istilacı. zorlanıyor

farkındalık göstermeye kurtularak odaklanmış bakışlarından 

diğerlerinin şimdi ve hâlâ burada 

 

Kadın ve Dil:

İsimsiz hafıza. saklamak için güven verici ısıya ihtiyaç duyuyor

deneyimi

saklamak için güven veren ısıya ihtiyaç duyarak,

 

Ayrıntılara müsaade edilen bir yol var. görüntü alışverişi

asla herhangi bir dil bilgisine veya ilişkilerin söz dizimine göre işlemeyen

 

Kokuları içine alarak. masumiyet forumu. her şeyin

bilindiği. her örnek, avuç içinde işaretlenmiş bir etki alanı haline gelir

 

Değişen karelerde hiç görülmeyen bir sahne oynanır.

muşamba görsel baskının birincil simgeleri 􀀀 􀀀 􀀀 􀀀 gerçek

 

Ebeveynlik numaraları tabuyu ihlal ederek işlev görür; bir

duygusal iktisat temsili sahte ve gizlenen

 

Öz-düşünümsel inceleme ve sansür yakınlığa muhtaçtır

kişisel yazmanın dinamik eyleminde vaatler icat ederek

 


 

CRITICAL FIELD

History:

Female tongues: speaking in th, em: we shape, the river’s edge, no

water metaphors, necessarily, treat the mind to respiration

 

This day, always contradicting, the means of reference, as if the

escaping air, meant, and was on its way to: some place

 

Wrinkled time, takes its face forward, into the city, and the

wind, waiting, no scenes of transcendent disembodiment, no

falling figures from the sky, just bread

We toast, the dry remains, another mention suggesting loss: women

and language, we work against, history, which eliminates the

relations by which: this has occurred

 

Abstraction:

Looser air, marginal markets, the time of passing into prose,

jumped the track, and slipped through the smacked frame: well and

morning is also always breaking

 

Broke, as if there were, literally: seeds displayed as

prominently as signs, kernels, the stuff still in the ground, the

bulbs, flashing, protected, forced by association

 

Not literal: the crush of information, spoken, comic book

arrangements of punctuation on the mismanaged stage around them,

a voice occurs

 

To me, and closeted with her ministers, the shaping of tasks took

precedence over and there was also — delivery interrupted the

young afternoon with complaints, the odor too strong

 

Memory:

The last round. a touch. taking precedence. over the river and

the hot trail. shutting away the particulars. into the cabinet

space of

 

Mind. which is without information. today. the tongue stuck to

the top of the head. and clicking shut: no news is

 

Location:

A subtle transformation of intellect. transfer. into the busline

route of mind. not auto-motive anymore. in this new space. which

hugs the crevices of social fear. intact. invasive. much at pains

to demonstrate awareness which surviving the focused gaze of

others now and still here

 

Women and Language:

Memory without name. needing the reassuring heat to retain

experience

needing the reassuring heat to retain ,

 

Specifics have a way with permission. exchanging images which

never functioned according to any grammar or syntax of relations

 

Taking in odors. the forum of innocence. in which everything is

known. every instance becomes a domain marked on the palm

 

A scene is enacted which is never seen on the alternating squares

of linoleum the primary icons of the visual repress 􀀀 􀀀 􀀀 􀀀 real

 

Parental disguises function by violation of taboo; the

representation of emotional economy faked and concealing

 

Self-reflective examination and the censor begs for intimacy

inventing promises in the dynamic action of writing the personal