lut'un karısı

Anna Ahmatova
Çev: Günay Çetao Kızılırmak

Karısı ise Lut’un, dönüp bakınca ardına
tuzdan bir sütuna dönüştü.
Yaratılış Kitabı

 

Ve çıkıyordu evliya Tanrı elçisinin peşinden,
Heybetli ve ışıklı, o kara dağa.
Oysa karısının içinde bir ses endişeden:
Geç değil, diyordu, bakabilirsin bir kez daha
Memleketin Sodom’un kırmızı kulelerine,
Şarkı söylediğin meydana, ip eğirdiğin avluya,
Yüksek evinin boş pencerelerine,
Çocuklar doğurduğun sevgili kocana.
Bakınca işte dönüp de, ölüm acısıyla mühürlendi
Gözleri kadının ve göremediler bir daha;
Ve berrak bir tuza dönüştü bedeni,
Ve kök saldı toprağa çevik ayaklarıyla.

İmdi, bu kadının yasını kim tutacak?
Yitirmeler içinde en değersizi midir onu yitirmesi?
Bir tek benim yüreğim hiç unutmayacak
Tek bir bakış uğruna yaşamını vereni.

1924

Лотова жена

Жена же Лотова оглянулась позади
его и стала соляным столпом.
Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
1924 г.