kontrolümün dışında bir şapka IV

anita sezgener

41.

nötropeni: arsız sürüm. geriniriz. miyosin.

42.

bir ruhsal yapı büsbütün silinemez: akupunktur.

43.

filogenetik: aktaran aktaranı tam tavan. bellek kırıntıları.

44.

psyche etimolojik diye soluksa.  birbirine tıslayan iki yılan var.

45.

Asklepios’un asası. gümüş tası. horozu ve köpeği.

yıkıcı itkiler bünyesel inanmalısın.

46.

ve kanatlar puhu kuşuna ait. Hermes’in hızına.

bilinçdışının dilini bilince geçirip.

 

47.

duygu anıları için sözcük betimlemeleri gerekir.

bir kesintinin telafiye uğramasına hazır.

48.

silkiniriz. hasetin gündelik kullanımıyla. gümüş kararan şey.

49.

arıların bir uyuması polenlerle. anne korkma evimizdeyiz.

50.

iyi nesnenin hep yeniden kazanılması. koltuk altına bastırılan.

bir asitle bir bazın tepkimesi. tuz:

51.

Audhumla tuz bloklarını yalamasa Buri olmayacak.

52.

YA YMİR? şükranla cömertlik arasındaki sıkı bağ.

53.

Psyche Eros’u sadece karanlıkta görebilirdi.

 


* Bu iki şiir Nod Yayınları tarafından yayımlanacak olan “nabız kayıt: bir antepartum postpartum kitabı”ndandır.