güç

Adrienne Rich
Çev: Sevinç Çalhanoğlu

Yaşarken         toprak yataklarında     tarihimizin     

Bugün bir kepçe ortaya çıkardı parçalanan böğründen yeryüzünün 

bir şişe      amber        mükemmel       yüz yıllık 

şifası ateşin     ya da melankolinin       bir tonik     

yaşamak için bu dünyada       kışlarını bu iklimin

 

Bugün Marie Curie hakkında okuyordum

biliyor olmalıydı   muzdarip olduğunu     radyasyon hastalığından

vücudunu yıllarca bombalayan     elementi

kendi ayrıştırmıştı

Sonuna kadar görmezden gelmiş gibi 

kaynağını gözlerindeki kataraktın 

çatlayan ve iltihaplı derisini       parmak uçlarının 

tutamayacak hale gelene dek       bir test tüpü ya da kalem

 

Öldü      meşhur bir kadın      inkar ederek

yaralarını 

inkar ederek 

yaralarını    gücüyle aynı kaynaktan   gelen.

Power 

 

Living         in the earth-deposits        of our history

Today a backhoe divulged             out of a crumbling flank of earth 

one bottle             amber              perfect          a hundred-year-old 

cure for fever          or melancholy         a tonic 

for living on this earth            in the winters of this climate

 

Today I was reading about Marie Curie:

she must have known she suffered            from radiation sickness 

her body bombarded for years           by the element 

she had purified

It seems she denied to the end 

the source of the cataracts on her eyes 

the cracked and suppurating skin       of her finger-ends 

till she could no longer hold       a test-tube or a pencil

 

She died        a famous woman       denying 

her wounds 

denying

her wounds         came     from the same source as her power.