gelecek dediğim aslında şimdi olan

SEÇİL YERSEL

dokuz parçalı bir fotoğraf anlatısı, berlin 2020

gelecek dediğim aslında şimdi olan, diyerek baktığımda gördüklerime ve görürken kayıt altına aldıklarıma, birikenlerden şimdileriyle geleceğe bakanları bulup çıkarırsam, ortaya çıkanları sırasıyla paylaşmak isterim, sırası önemlidir, lakin her biri bir diğerini çağırmış, böylece şimdiden geleceğe bir şekilde hatırlamalı bir zincir kurulmuştur ki bu zincire bakanın, bakarken hatırında beliren benim görmediğim imgeleri de eklendiğinde olan olmuş olur.