gelecek anıları

MARIO MELÉNDEZ
(ÇEV: SİMGE MERAL)

O sabah çok erken uyandırdı kız kardeşim beni
ve dedi ki
“Kalk, bunu gelip görmen lâzım
okyanus yıldızlarla dolu”
Bu habere sevinip
Çabucak giyindim ve düşündüm ki
Okyanus yıldızlarla dolu ise
İlk uçağa atlamalı
Ve bütün balıkları gökyüzünden toplamalıyım

Future Memories
(translated by Eloisa Amezcua)

My sister woke me very early
that morning and told me
“Get up, you have to come see this
the ocean’s filled with stars”
Delighted by the revelation
I dressed quickly and thought
If the ocean’s filled with stars
I must take the first flight
and collect all of the fish from the sky